LD-Consulting logo

Lederudvikling

Kigger du efter en erfaren leder og coach til din lederudvikling?

Måske søger du en coach der kan hjælpe dig med at:

Indstille dit lederkompas?

Fremstå autentisk i din ledelse?

Leadership

Eksempel på lederudvikling

I mange år kæmpede en leder med præstationsangst når han skulle lave præsentationer overfor sin ledergruppe eller ved kundeevents. Præstationsangsten påvirkede hans kommunikationsevner og han fik ”tunnelsyn”, når han gik på ”scenen”. Han læste et hav af bøger om emnet, gik til foredrag, tog kommunikationskurser, og lige meget hjalp det, for det var ikke det grundlæggende problem. Problemet handlede om noget i ham.

Vi arbejdede intensivt med hans udvikling, og det skabte nye indsigter og opmærksomheder, og hjalp ham med at finde nye strategier som han kunne identificere sig med og hjalp ham med at finde ind til den autencitet, som han søgte. Han kunne ikke ændre på fortiden, men han kunne ændre på fremtiden. Med andre ord så skete forandringerne da han accepterede, at han er den han er – ikke før!

Da han omsider kom i kontakt med mig, som hjalp ham med at kigge indad, så kom der hul på bylden. Han opdagede, at han ikke var autentisk i særlige situationer, og arbejdede med at finde nye strategier.

Ledelse skaber resultater

I ledelse er der to dicipliner der skal mestres – leadership og management.

Management

Her handler det om hvad vi gør, hvordan vi gør det, hvornår vi gør det, og med hvor meget vi gør det.

Med andre ord handler management om,  hvordan vi styre imod et mål.

Leadership

Lederskab handler om, hvordan vi skal derhen og hvorfor vi skal derhen.

Så det handler med andre ord at lede imod en vision.

Management kræver en del faglig kompetence, som kan tillæres langt hen ad vejen igennem uddannelse og erfaring.

Ledelse eller leadership derimod handler om dig som menneske med en lederkasket på.

Den autentiske leder

Den succesfulde leder får mennesker med sig – ikke fordi de skal, men fordi de vil. Han forstår at ikke er mere succesfuld end det team han er leder for, og formår at udvikle potentialet i hvert enkelt teammedlem, så teamet som hele løfter sig til det vi kalder et High Performance Team.

Mennesker følger den autentiske leder

Du bliver ikke autentisk ved at læse en af de utallige lederbøger, og med et knips blive et andet menneske. Der er ikke et quick-fix!

Lederudvikling kommer indefra – det handler om dig!

LEDERUDVIKLING

Hos mig får du ikke værktøjer eller kurser som et quick-fix, fordi jeg har erfaring med, at det ikke er virkningsfuldt.

Derimod tilbyder jeg dig personlig lederudvikling som får en positiv effekt på dit professionelle lederskab og dit privatliv (de to ting hænger uadskilligt sammen). Din udvikling sker igennem samtalen med mig, og vi træner og eksperimenter med de temaer du bringer op.

Ledercoaching giver dig indsigt – hvordan bære jeg mig ad med at gøre som jeg gør, og skaber opmærksomhed på din adfærd og mulige andre strategier.

Hvad er Gestalt Psykoterapi

Coaching

Det er i kontakten og nu’et vi arbejder. Jeg respekter den måde du oplever verden på, og du alene har ansvaret for hvordan dit liv leves og hvordan du udøver dit lederskab.

Du bestemmer hvad du vil arbejde med. Jeg kommer ikke med gode råd, og forholder mig alene til det du deler med mig her og nu. Jeg lytter til dig, ser dig og fortæller dig hvad jeg oplever.

Jeg tror på, at:

  • Du er eksperten i dit liv.
  • Vil du en forandring, så har du ressourcerne til at lave dem.
  • Forandring er altid mulig.

Management is about persuading people to do things they do not want to do, while leadership is abourt inspiring people to do things they never thought they could.

– Steve Jobs –