LD-Consulting logo

Med stresscoaching får du effektiv hjælp til at bearbejde stress, angst eller depression

(Stresscoaching: Næstved og Roskilde)

Er du ramt af:

  • stress
  • angst
  • depression

og leder du efter en effektiv og evidensbaseret metode, så læs videre.

Metoden der er bevist effektiv

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT er en videnskabeligt baseret terapi og coaching, og bygger på den nyeste psykologiske forskning. Bogstaverne A-C-T er en forkortelse af ”Acceptance and Commitment Therapy.
Kernebudskaberne i terapien/coachingen er: Accepter det, der ligger uden for din personlige kontrol, og forpligt dig på handlinger, som forbedrer dit liv.

Målet med ACT er grundlæggende meget enkelt: At hjælpe dig med at skabe et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv, mens du samtidig effektivt håndterer den smerte og stress, som følger med.

Hvad er anderledes end andre terapier

De fleste samtaleterapier går ud på at fjerne ubehag, forandre, kontrollere og styre sindet.

ACT er en anderledes behandlingsform som tager afsæt i, at ubehag og smerte er en del af det at være menneske og ikke noget vi skal prøve at undgå.

Budskabet i ACT er at vi skal lære at accepter det ubehag, der ikke kan ændres på eller kontrolleres, at ”holde det” med medfølelse, uden at det forstørres, så det udvikler sig til en egentlig lidelse, alt imens vi vælger at rette opmærksomheden mod et liv baseret på livsværdier.
En ACT-behandlings overordnede mål er at fremme psykologisk fleksibilitet.

Hvordan arbejder vi

ACT er en eksponerings- og acceptbaseret terapi, hvor du i nogle sessioner kommer i kontakt med det svære og ubehagelige tanker, følelser, erindringer og kropsfornemmelser for at muliggøre, at du kan lære nye færdigheder i forhold til disse og oparbejde den psykologiske fleksibilitet.

Hvad er behandlingsformen rettet imod

ACT er en behandlingsform som anvendes på tværs af mange symptombilleder, som f.eks. stress, angst, depression, misbrug.